fbpx

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

 

С използването на www.3dgarden.center Вие сте длъжни да приемете следните Общи Условия, които могат да бъдат актуализирани и променяни от нас без предупреждение.

Ако Вие не сте съгласни с тези Общи Условия, Вие не сте оторизирани да ползвате този уебсайт.

Настоящите „Общи условия” уреждат реда, начина и условията за покупко-продажба през онлайн магазина www.3dgarden.center, собственост на „3Д Гарден Център“ ООД. Тези „Общи условия” представляват договор за покупко-продажба между www.3dgarden.center и Вас.

www.3dgarden.center Ви предоставя възможност да закупувате предлаганите в онлайн магазина стоки чрез заявяване на поръчка и заплащане на съответната продажна цена, като Вие сте длъжен да се съобразявате и спазвате настоящите Общи Условия. Вие можете да извършвате валидни поръчки за закупуване на предлаганите в онлайн магазина www.3dgarden.center стоки и услуги само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се считате за обвързан с клаузите на „Общи Условия” и се задължавате да ги спазва.

 

1. Общи положения

По смисъла на настоящите „Общи Условия” изброените понятия са използвани със следното значение: „3Д Гарден Център“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 206785855, със седалище и адрес на управление България, област София (столица), община Столична, гр. София ПК 1618,,ул. „Красна Китка“ 18; с адрес за кореспонденция гр. София ПК 1618,, ул. „Красна Китка“ 18, с имейл адрес за връзка: office@3dgarden.center, и телeфон за връзка: +359 888 63 75 75, с управител Симеон Георгиев Георгиев, предлагащо за продажба стоки в онлайн магазин www.3dgarden.center, което ще се нарича накратко от тук насетне “Продавач”.

www.3dgarden.center е уебсайт за онлайн продажба на стоки и услуги, предоставяни от Продавача, и наричан накратко оттук насетне “Уебсайт”.

Под „стоки и услуги“, предоставяни от Продавача, се разбира:

 • Ландшафтен дизайн
 • Декоративни растения
 • Обогатен почвен субстрат
 • Тревно семе
 • Мулч
 • Засаждане
 • Части за поливни системи
 • Градински инструменти

Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики и продажна цена.

„Клиент” е физическо или юридическо лице, което е заявило поръчка или е регистрирало клиентски профил в Уебсайта и е съгласно с настоящите Общи Условия. Със заявяване на поръчка Клиентът – физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години. Уебсайтът си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 (осемнадесет) години от Клиента.

„Клиентски профил” е информацията за Клиента (Имe, Фамилия, Адрес, Телефон, Е-mail и др.), предоставени от последния при закупуване или регистрирането му в Уебсайта и съхранявана за целите на обслужване на поръчките и предоставяните от Уебсайта услуги.
С използването на Уебсайта Клиентът заявява, че е отговорен за поддържането на своя профил и парола и за защитен достъп до своя компютър. Клиентският профил е достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола и дава възможност на Клиента сам да разглежда и редактира данните, въведени при регистрация, да има достъп до информацията на всички свои поръчки за закупуването на стоки и услуги през Уебсайта, да променя паролата си за достъп, да се абонира или откаже абонамент за получаване на информационен бюлетин от Уебсайта. Клиентът е отговорен за всички дейности, които настъпват вследствие на използване на своята парола или профил.

Продавачът не носи отговорност за загуби или повреди, породени от неспазване на отговорностите и задълженията на Клиента, според тези установени Общи Условия.

За да закупи продукт или използва услуги, предлагани от този Уебсайт, Клиентът трябва да се регистрира и/или да предостави изисканата от Уебсайта информация. С въвеждането на каквато и да е информация на Уебсайта Клиентът заявява и гарантира, че:

(1) Е на поне 18 годишна възраст;

(2) Използва своята действителна самоличност;

(3 ) Предоставя само вярна, точна, настояща и пълна информация;

(4) Ще поддържа и своевременно актуализира информацията, която е предоставил, за да я запази като вярна, точна, настояща и пълна.

 

Електронна комуникация

Когато посещава нашият Уебсайт, купува продукти или услуги , или се обръща към нас чрез раздел Контакти в Уебсайта, Клиентът комуникира с нас електронно или дистанционно. Ние също ще комуникираме с Клиента чрез имейл или обаждане или обновяване на информация на Уебсайта. С използването на Уебсайта, Клиентът се съгласява с това, че всички споразумения, бележки, оповестявания и друг вид комуникация, която ние предоставяме електронно, съответстват на всички законови изисквания, че тази комуникация е в писмена форма.

2. Дефиниции

2.1. Автоматичен бот (Automatic bot) – програма, която използва мрежови услуги, предназначени за хора, с цел да извършва автоматични действия, като обработка на данни.
2.2. Бисквитки (Cookies) – малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра.
2.3. Браузър (Browser) – софтуерно приложение за достъпване, представяне и възпроизвеждане на информационни ресурси в интернет посредством различни видове протоколи за пренос на данни.
2.4. Уебсайт (Website) – сбор от свързани уеб страници, снимки, видеосъдържание, текстове и/или други дигитални ресурси, които са достъпни под общ унифициран адрес (URL) в IP базирана мрежа.
2.5. Уеб указатели (Web beacons) – файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на ползвателите, които са го посетили и да има достъп до техните „бисквитки” (cookies).
2.6. Хиперлинк (Hyperlink) – електронна връзка от една уебстраница към 1) други уебстраници в същия уебсайт или 2) уебстраници част от друг уебсайт. По-специфично – хиперлинк е връзката между една страница от хипертекст документ към друга.
2.7. RSS канал – XML файл, който се появява на всеки уеб сайт, предварително кодиран да показва последните заглавия във форма, която може да се прочете от машина.

3. Поръчки за покупка

За да извърши покупка на предлаганите продукти и услуги от Уебсайта, Клиентът предоставя изискваната информация или да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма) и заявява съгласие с настоящите „Общи Условия”.

При поръчка или регистрация Клиентът предоставя следната информация:

 • Име
 • Фамилия
 • Адрес за доставка
 • Телефон
 • Е-mail адрес

С въвеждането на каквато и да е информация на Уебсайта Клиентът заявява и гарантира, че:
(1) Е на поне 18 годишна възраст;
(2) Използва своята действителна самоличност;
(3) Предоставя само вярна, точна, настояща и пълна информация;
(4) Ще поддържа и своевременно актуализира информацията, която е предоставил, за да я запази като вярна, точна, настояща и пълна;
(5) Е съгласен с „Общи Условия” на Уебсайта, като отбележи полето „Приемам условията за ползване на този Уебсайт.”.

 

Процес на поръчка

При поръчка за покупка Клиентът извършва следните последователни действия:
1. Избира желаните от него продукти, които добавя в своята кошница като натисне бутон „Купи” срещу съответната стока.
2. Когато клиентът реши да премине към поръчване на избраните продукти, той отива в своята “Кошница” ( намираща се в горната дясна част на Уебсайта).
3. В своята “Кошница” Клиентът има възможността да променя броя на всяка добавена стока, да премахва вече добавени стоки, както и да въведе промо код за отстъпка;
4. След като финализира с редакцията на избраните стоки, Клиентът натиска бутона „Доставка“ в долния десен ъгъл на екрана и избира дали желае да използва вече направена регистрация в сайта, да пазарува без регистрация или да създаде такава, в случай че не е регистриран. Клиентът попълва своите данни във формата. В долния ляв ъгъл на екрана Клиентът трябва да приеме условията за ползване на сайта, както и да избере дали желае да се абонира за E-mail бюлетин, оповестяващ новини и промоции.
5. След като премине на третата, финална стъпка, Клиентът избира желания начин на плащане и натиска бутона „Завърши поръчката“.

Поръчката за покупка на стоки през Уебсайта се счита за извършена само след натискане на бутона “Завърши поръчката”. В този случай се визуализира страница „Вашата поръчка е приета успешно!“, в която са изписани номер на поръчката, сума и начин на плащане.
При посочени непълни и/или неверни данни при подаване на поръчката, същата се счита за невалидна и за Уебсайта не възниква задължение за нейното изпълнение.

Приемане на поръчката

Поръчката за покупка се приема от Уебсайта чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента с данните на поръчката.
Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока.

4. Доставка

Клиентите на 3Д Гарден Център ООД могат да получат своите поръчани продукти на адрес гр. София 1186, бул. Околовръстен път 399.

Стоката се предоставя в транспортна опаковка, съобразно вида й.
В случай, че Клиентът желае доставката му да бъде извършена чрез определен Куриер/Логистик до определен адрес, Клиентът е длъжен да уведоми Продавача за желанието си чрез имейл или като се свърже с Продавача на телефоните, посочени в раздел “Контакти”, и самостоятелно избира, договаря и поема разходите по доставката, според цените на Куриера/Логистика, с който самостоятелно се е договорил.

Продавачът не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност и невъзможността за доставка от страна на доставчиците си, в рамките на 2(два) работни дни след получаване на заявката за покупка, Продавачът уведомява Клиента за изчерпването на стоката, посредством обаждане по телефон на посочения при регистрацията телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента имейл адрес. Продавачът ще възстанови стойността на поръчания/те артикул/и , в случай, че е извършено плащане по банков път или ще промени поръчката по желание на Клиента.

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента, като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Продавачът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поеме всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението.

5. Цени и начин на плащане

Всички цени на стоки в Уебсайта са в Български левове (BGN). Цените са с включен ДДС.

Указаните цени на артикулите не включват разходите за доставка, посочени в т. 4 .

Сумата, дължима за поръчаните продуктите може да бъде заплатена по един от следните начини:

1. Наложен Платеж
2. Банков Превод в посочените в Уебсайта банкови сметки срещу издадена проформа фактура от 3Д Гарден Център ООД. Като основание на превода се цитира номерът на издадената проформа фактура.

При заплащане от страна на Клиента чрез Банков Превод, подготовката на проекта започва само и единствено след получаване на авансовото плащане в банковата сметка на Продавача.

Банкова сметка:

3Д Гарден Център ООД
Банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
IBAN: BG60BPBI88981031293701
BIC: BPBIBGSF

С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), изявява съгласие по смисъла на чл.53, ал.1 от ЗЗП за извършване на авансово плащане на стоките при плащане чрез Банков Превод. 

6. Политика за връщане на стоки, обезщетяване на Клиента и отказ от направени поръчки

(1) Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) В случай, че Клиентът упражни правото си на отказ по ал. 1 от настоящата разпоредба, следва да изпрати Формуляр за упражняване правото на отказ от договора, и след потвърждение от страна на Продавача за получен Формуляр, да върне стоката с ненарушена цялост за частите и жизнено състояние за растителността. Продавачът е задължен да възстанови на Клиента в пълен размер платените от него суми не по-късно от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Клиента е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако последният не е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Продавача.

Формуляр за упражняване правото на отказ от договора
Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП
(Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)

 

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
(Попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено, ако желаете да се откажете от договора)

ДО
Управителя на “3Д Гарден Център“ ЕООД

 

 

 

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
– Поръчано на*/Получено на*
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
– Име на потребителя/ите
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
– Адрес на потребителя/ите
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
– Подпис на потребителя/ите
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес: гр. София, ПК 1618 гр. София, ул. „Красна Китка“ 18, офис “3Д Гарден Център“ ЕООД, или сканирано с подпис на клиента, на е-mail адрес office@3dgarden.center.

(3) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
– за доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Продавачът не е в състояние да контролира;
– за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики (храни и напитки);
– за всяка, поръчана от Клиента стока, която е била разопаковани и/или отворени от него и това е засегнало количествените и качествените й характеристики;
– при загуба на документи за доставка на поръчката

(4) Клиента се задължава да съхранява получените от Уебсайта стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал.( 1).

7. Описание на продукт

Уебсайтът се опитва да бъде възможно най-точен с описанието на продукти, поместени в него. Въпреки това не гарантира, че описанието на продуктите или друго съдържание на Уебсайта е точно, пълно, актуално или безгрешно. Ако даден продукт не е какъвто е описан, вашето единствено право е да го върнете в неизползвано състояние за частите и жизнено състояние за растителността.

ЦЕНИТЕ И НАЛИЧНОСТИТЕ НА ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ ВПИСАНИ НА УЕБСАЙТА СА ПРЕДМЕТ НА ПРОМЯНА БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Обявяването, описанието или позоваването към продукт или услуга на този Уебсайт не означава, че продуктът или услугата са на разположение в момента. Всички поръчки на продукти или услуги са предмет на действащото законодателство, включвайки, както е уместно, износни и вносни регулационни правилници и ограничения, ако съществуват, наложени от управляващите органи, имащи юрисдикцията върху такива поръчки, продукти или услуги.

Всеки продукт предлаган на Уебсайта от Продавача се характеризира с

* име ( изписано, както на етикета на конкретния продукт)

* количество (изписано, както на етикета на конкретния продукт)

* цена в Български лева (изписана под наименованието на продукта )

 

8. Права и отговорности на Клиента и Продавача

Продавачът полага грижа информацията в Уебсайта да се поддържа актуална, но не гарантира за пълнотата на същата.

Продавачът не гарантира, че достъпът до Уебсайта ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Продавача.

Продавачът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до Уебсайта, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Продавача.

Клиентът е длъжен да обезщети Продавача за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети Продавача и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата в Уебсайта.

 

9. Авторски права

Продавачът уважава правото на интелектуална собственост на другите и затова молим нашите потребители за същото. Освен, ако не е изрично писмено разрешено от Продавача, Клиентът се съгласява да не променя, отдава, наема, заема, продава, разпространява или създава производни на Уебсайта , изцяло или от части.

Уебсайтът на Продавача и цялото негово съдържание са материали с авторски права, защитени от Българското и международно право за интелектуална собственост. Съвкупността от съдържанието на Уебсайта е изключителна собственост на Продавача и не може да бъде използвано за други цели освен за тези, посочени на Уебсайта.

Услугите и информацията предоставени тук са единствено за лично ползване на Клиента. Нищо от съдържанието на Уебсайта не прехвърля явни или скрити права, собственост или интереси на този Уебсайт към Клиента.

За неуредените от настоящите “Общи условия” въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 01.03.2022 година.

 

 

©2022-2024 „3Д Гарден Център“ ЕООД. Всички права запазени

Свържете се с нас

0888 637 575

7 + 5 =

3Д Гарден Център ООД е официален партньор на QuickHedge за България.

Всички права на текстовете на този уебсайт са собственост на 3Д Гарден Център ООД. Никаква част от тях не може да бъде възпроизвеждана, освен с изричното съгласие на автора.

КОНТАКТИ

0888 637 575

office@3dgarden.center

Околовръстен път 399

гр. София, 1186

ФИРМЕНИ ДАННИ

3Д Гарден Център ООД

ЕИК: 206785855

МОЛ: Симеон Георгиев Георгиев